Zpět na "O společnosti"
      Zpět na "M.Cv.v české a slov.kultuře"

Akce před vznikem Společnosti Mariny Cvětajevové

          
      Pro vznik Společnosti Mariny Cvětajevové právě v Praze existovaly již před jejím ustavením příznivé podmínky díky aktivitám různých ctitelů její poezie, především mezi pražskými rusisty.
      Tak např. studenti ruštiny z filosofické fakulty a geologie z PřFUK, ovlivněny svými pedagogy, našli dům, v kterém bydlela M.Cvětajeva ve Švédské ulici (č. 51/1373) na Smíchově a v němž nyní byl útulek pro staré lidi a nabídli jeho obyvatelům svoji pomoc. Úvodní seznámení se konalo na večerní besedě, na níž byli přítomní seznámeni s osobností a tvorbou M.Cvětajevové.
      Studenti po nějakou dobu (později byl tento domov zrušen) pravidelně uklízeli zahradu, pomáhali skládat uhlí, chodili po večerech s kytarami zpívat písničky a uspořádali dvě informativní výstavy o rodině M.Cvětajevové a o jejím pobytu v tehdejším Československu.
      Později byla na tomto domě z iniciativy místní organizace Československo-sovětského přátelství na Malé Straně umístěna pamětní deska. Po různých peripetiích byla o několik let dříve zhotovená deska odhalena slavnostně právě v památných listopadových dnech roku 1989. Rovněž v Sovětském kulturním středisku bylo z iniciativy pedagogů UK uspořádáno několik besed o tvorbě M.Cvětajevové.
      V roce 1992 vydavatelé Josef Runštuk a Karel Žižkovský vydali ke stému výročí narození Mariny Cvětajevové její dílo "POEMA HORY" v překladu Jany Štroblové.
      Kniha je ilustrovaná šesti kombinovanými technikami od Karola Ondreičky.
      Při jejím vydání spolupracovala Galina Vaněčková.
      Knihu vydalo nakladatelství „Kniha, grafika, bibliofilie“ Edice Sladké jádro srdce, svazek 10
      V roce 1992 iniciovala G.Vaněčková na Strahově v Památníku národního písemnictví výstavu ke století Mariny Cvětajevové.

  
Strahovský klášter
  
Filozofický sál
  
Teologický sál


      Z podnětu G.Vaněčkové s podporou katedry rusistiky FFUK byla ke stoletému jubileu uspořádána mezinárodní konference
     na zámku Dobříš 17. - 18. října 1992.
  
V tomtéž roce se konaly obdobné konference také v Paříži a v Moskvě.
      V roce 1997 ke 105-letému jubileu básníka uspořádala a vydala rodina Vaněčkova s podporou V.I.Petuchova tříjazyčnou brožuru „Marina Cvětajevová v Čechách. Průvodce po místech pobytu v letech 1922-1925“. V ruské škole při velvyslanectví byly provedeny dvě besedy na téma „Marina Cvětajevová-významný ruský básník“ a „Marina Cvětajevová v Československu“. Obě tyto akce byly doprovázeny výstavkami fotografií. Besedy se stejnou tématikou proběhly v Pražském informačním centru pro turistické průvodce, kteří uspořádali mnoho exkurzí pro zahraniční turisty po „cvětajevským“ místům v Praze. Konala se dokonce i exkurze pro japonskou turistickou skupinu, která se dožadovala při návštěvě Československa návštěvy pamětihodností spojených pobytem Mariny Ivanovy Cvětajevové.
      Od té doby co ve všenorské knihovně byly uspořádány přednášky, výstavky, besedy a recitace spojené s pobytem M. Cvětajevové obyvatelé Všenor často pomáhají turistům nacházet domy, v nichž bydlela rodina S.Efrona a M. Cvětajevové ve 20.letech XX.století.
      Znalci života a díla M.Cvětajevové provádějí také dosti často speciální exkurze po pamětihodnostech, spojených s pobytem básníka pro zájemce z řad filmových, televizních a rozhlasových pracovníků.
      V roce 2000 bylo 75-leté jubileum narození Georgia Efrona vzpomenuto skupinou „marinistů“ (tento název zavedla dcera básníka Balmonta Nina Konstantinova Bruni) v jeho rodných Všenorech. V tomtéž roce Slovanská knihovna při Národní knihovně v Praze společně s Universitou Karlovou a obecním úřadem ve Všenorech uspořádala mezinárodní vědeckou konferenci nazvanou „Dny Mariny Cvětajevové-Všenory 2000“. Jejím cílem bylo seznámit účastníky s novými výsledky bádání o básníkově díle. G.Vaněčková a fotograf J.Trnovský připravili a z vlastních prostředků realizovali v šesti exemplářích ručně tištěnou a vázanou knihu „Praha Mariny Cvětajevové“. Ta se stala později výchozím bodem pro vytvoření putovní výstavy „Město, kde jenom duše má váhu“, objednanou Ministerstvem zahraničních věcí. Tato výstava putovala po řadě měst evropského Ruska a Sibiře a uskutečnila se také v Tbilisi.
      Rok 2000 je také rokem vzniku přípravného výboru pro ustavení Společnosti Mariny Cvětajevové v Praze.
          


      Zpět na "O společnosti"
      Zpět na "M.Cv.v české a slov.kultuře"