Zpět na "O společnosti"

Akce Společnosti Mariny Cvětajevové

v roce 2001

          
      Přípravný výbor SMC domlouvá spolupráci s ředitelkou Slovanské knihovny dr. Z. Rachunkovou.
     


      Vstřícnost pani ředitelky byla pro budoucí Společnost velkou podporou.
      Pani doktorka Rachunková nabídla adresu Slovanské Knihovny a e- mail pro poštovní styk SMC, možnost použiti sálu Národní Knihovny pro setkání členů Společnosti a pomoc Slovanské knihovny při budoucích akcích a výstavách.


                                      
      Doc. J. Honzík, J. Štroblová, H. Kofránková, A. Hlaváček, V. Tupá a G. Vaněčková během jednáni s ředitelkou Slovanskě knihovny dr. Z. Rachunkovou.


      1. setkání Společnosti Mariny Cvětajevové se konalo dne 13. 6. 2001 ve Slovanské knihovně. Básnířka a překladatelka M. Cvětajevové J. Štroblová toto setkání zahájila a vyhlásila složení výboru Společnosti:
      Mathauser, Honzík, Vaněčková, Hlaváček, Kofránková a revizní komise: Dašková, Gruntová, Šťastná..
      Předsedou Společnosti byla zvolena paní G.Vaněčková.

      Na podzim byla naplánovaná výstava "Smrt a život básníka" .(Na rok 2001 připadá 60. výročí smrti M.C.)      Dne 8. října 2001 na setkání Společnosti M.Cvětajevové. v Klementinu vyslechli členové Společnosti referát doc. Svatoně – Život a smrt ve verších Mariny Cvětajevové.

      Profesorka Karlovy Univerzity Dr. E.Smolková - Keulemansová darovala Společnosti M.C. fotografii z nizozemského města Leydenu. Jsou na ni verše M.Cvětajevové napsané azbukou na fasádě domu v ulici Kloksteeg.      V ruském kulturním středisku Na Zátorce dne 9. října 2001 v 18 hod. se uskutčnila prezentace knihy „Dopisy M. Cvětajevové K. Rodzevičovi“, vydané v Rusku.

Výtvarná soutěž o nejlepší ilustrace
k dílu Mariny Cvětajevové

      V roce 2001 jsme vyhlásili ve spolupráci se Slovanskou knihovnou Národní knihovny v Praze výtvarnou soutěž inspirovanou dílem Mariny Cvetajevové. Obeslali jsme většinu českých výtvarných škol, středních i vysokých, a čekali na odezvu.
      Nápad uspořádat výtvarnou soutěž měl poměrně konkrétní podtext: jednou jsme společně s Galinou Vaněčkovou, předsedkyní naší Společnosti, listovali výbory z veršů Cvetajevové a říkali jsme si, že Cvetajevová našla v Čechách výborné překladatele, ale nikoli ilustrátory. Na ty měla, alespoň prozatím, docela smůlu.
      Když jsme tedy soutěž vyhlašovali, tiše jsme doufali, že se třeba nějaký zajímavý výtvarník, který se s Cvetajevovou třeba ještě vůbec nepotkal, někde najde. Napadlo nás, že výtvarná soutěž by se mohla stát důkazem, že ilustrovat lze i jinak a lépe, než jak nám to občas předvádějí naši nakladatelé. Přitom jsme samozřejmě vůbec netušili, jestli ohlas na naši výzvu bude aspoň trochu patrný a zhodnotitelný.
      Soutěž byla Vyhodnocena až na konci roku 2002.

     V říjnu 2001 navštívila Společnost Mariny Cvětajevové ředitelka muzea Mariny Cvětajevové v Bolševu Z.Atrochinová a národní umělkyně R.F.   A Kuzněcovová.
     Z.Atrochinová přivezla z Ruska do Prahy právě vydanou knihu "Dopisy M.Cvětajevové Rudzevičovi"

    
     G.Vaněčková spolu se Z.Atrochinovou si prohlížejí knihu "Dopisy M.Cvětajevové Rudzevičovi" .
                Zpět na "O společnosti"