Zpět na "O společnosti"

Akce Společnosti Mariny Cvětajevové

v roce 2003

          

      V tomto roce byla vytvořena a zveřejněna první verze webových stránek Společnosti Mariny Cvětajevové na Internetu.
      31. prosince roku 2002 proběhla uzávěrka soutěže o nejlepší ilustrace k dílu Mariny Cvětajevové. Sešlo se celkem asi 40 příspěvků z několika uměleckých škol. Samozřejmě, že vždy záleží na tom, komu se propozice v té které škole dostanou do ruky. Musím však říct, že právě v tomhle směru jsme měli docela štěstí. V Praze, na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického, se naší soutěže ujala akademická malířka Jaroslava Severová. A v Jihlavě, na Střední umělecké škole grafické, naši soutěž vydatně propagovala a spoluorganizovala akademická malířka Irena Wagnerová.
      17. ledna roku 2003 se sešla odborná komise, aby práce zhodnotila. Porota pracovala ve složení Alena Laufrová, Jiří Honzík, Hana Kofránková a Karel Oujezdský, který byl zároveň předsedou poroty. Porota udělila celkem pět cen, z toho dvě třetí, jednu druhou a jednu první.

     Při vyhlašování výsledků výtvarné soutěže zleva doprava:
     vítěz soutěže I. Segeťa
     a organizátoři soutěže S. Rubáš a Z. Šťastná
     
     

      1. cenu získal Ivo Segeťa, student Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Komise zhodnotila jeho práce jako "vyrovnaný cyklus uměřené barevnosti vyjadřující ducha poezie Mariny Cvetajevové, s využitím současné techniky počítačového tisku". Ivo Segeťa pracoval pod vedením akademické malířky Jaroslavy Severové.
      2. cenu získal Robin Beneš, student Střední umělecké školy grafické v Jihlavě. Komise ve svém rozhodnutí uvádí, že "kompozice Robina Beneše se vyznačují originálním, současným pohledem na poezii Mariny Cvetajevové. Komisi zaujalo zvláštní napětí spočívající v kombinaci reálného s nereálným". Robin Beneš pracoval rovněž pod vedením akademické malířky Ireny Wagnerové.
      3. cenu získala Daria Bogdanová, studentka Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, za litografie s názvem Nespavost a Noční báseň. Komise ve svém rozhodnutí uvádí, že "Daria Bogdanová uchopila poezii Mariny Cvetajevové tradiční technikou i pojetím".
      3. cenu získal rovněž Josef Jelínek, student Střední umělecké školy grafické v Jihlavě. Komise ve svém rozhodnutí uvádí, že "černobílé tisky Josefa Jelínka nezapřou snahu o postižení atmosféry poezie Mariny Cvetajevové". Josef Jelínek pracoval pod vedením akademické malířky Ireny Wagnerové.
      Soutěžící byli požádáni, aby své práce věnovali naší Společnosti - s tím, že mohou být archivovány a že se pokusíme je nabídnout nakladatelstvím, jež se rozhodnou vydat některá z děl Mariny Cvetajevové. Jedna z vítězného souboru prací se stala součástí výstavy Nebeský oblouk (Jindřišská věž).

„NEBESKÝ OBLOUK"

     10. června 2003 se v Jindřišské věži v Praze konala vernisáž výstavy věnované epistolárnímu přátelství Mariny Cvetajevové, Borise Pasternaka a Rainera Marii Rilka.

      Dne 10. března 2003 prof. V. Svatoň pronesl referát na tema:    Romantizmus v dramatech Mariny Cvětajevové.

     
          

      Zpět na "O společnosti"