Zpět na "O společnosti"

Akce Společnosti Mariny Cvětajevové

v roce 2004

          
      Na setkání Společnosti M.C. dne 4. března 2004 pronesl prof. PhDr. Z. Mathauser, DrSc. přednášku – „Marina Cvětajevová a vznešenost poezie“ viz PŘÍLOHA
      Dále byla na tomto setkání přednesena informace O.Bártové o nalezeném překladu M.Drozdy dopisů M.C. Anně Teskové nazvaném „Myslete na mne na pražských mostech“ (Samizdat, Krameriova expedice , 1797).
      Tématem setkání Společnosti dne 2. prosince 2004 byla informace o právě vydaném sborníku tvorby Vladislava Chodasěviče. Doc. J. Honzík přednesl úvodní slovo na toto téma.
      /Lidové noviny 23. řijna 2004, J. Honzík, Orfeus s těžkou lyrou/.
      Z. Šťastná referovala o výstavě „Čechy Marině Cvětajevové", která proběhla od 9.9. do 31.10.2004 v Klementinu.
      G.Vaněčková informovala o vydání knihy „Letopis bytia i byta“ a konání 2. mezinárodního symposia o M.Cvětajevové v Jelabuze.
      Společnost M.C. obdržela prosbu z RGALI v Moskvě o ověření, zda S.Efron ukončil svá studia na UK v Praze s diplomem .
      Na dotaz Společnosti M. Cvětajevové Archiv UK sdělil, že Sergej Efron byl přiat na Karlovu universitu 24.XI. 1921.
      Akademický slib vykonal v r. 1921. Potvrzení o ukončení studia v Archivu UK neexistuje.
     
          

      Zpět na "O společnosti"