Zpět na "O společnosti"

Akce Společnosti Mariny Cvětajevové

v roce 2007

          

      V letech 2007 a 2008 se setkání členů Společnosti nekonala. Jednotliví členové a sympatizanti však pokračovali v aktivitách spojených s Marinou Cvětajevovou a jejím pobytem v Československu. Jde zejména o autory překladů děl M. Cvětajevové J.Štroblovou a J. Honzíka a rovněž prof.V. Svatoně z FFUK v Praze.
      Počátkem roku 2007 vydala Slovanská knihovna v ruštině kroniku dnů prožitých M. Cvětajevovou v Čechách v letech 1922-1925 nazvanou „Letopis bytia i byta“. Její autorkou je G. Vaněčková. Vznik této publikace byl podpořen Sorošovou nadací. Tatáž autorka připravila úplné vydání dopisů M.Cvětajevové českému adresátu A. Teskové, které vyšly v roce 2009 v Moskvě v nakladatelství „Ruský puť“. Překlad těchto dopisů do češtiny se připravuje.
      Pobyt M.Cvětajevové ve Všenorech našel v roce 2007 svůj ohlas ve Všenorském zpravodaji č. 3/2007, s.4-5, kde byl otištěn z péra PhDr. Martina Járy „Dopis Marině Ivanovně Cvetajevě“.
      Na FFUK vznikla diplomová práce Z. Šťastné na téma „Eseje M. Cvětajevové v českých překladech“ (Ústav translatologie FFUK, 2008). Na prvním překladu Krysolova M. Cvětajevové do češtiny pracoval M. Laštovička.
          


      Zpět na "O společnosti"