Zpět na "O společnosti"

Akce Společnosti Mariny Cvětajevové

v roce 2010

          
       Na počest 85. výročí narození Georgia Efrona byla s pomocí ruského velvyslanectví uspořádána autobusová exkurze do jeho rodiště. Vedle členů SMC se zúčastnilo i několik dalších příslušníků ruské diaspory v Praze.
       V úvodním slově G. Vaněčková informovala posluchače o tom, že se před 85 lety G. Efron narodil ve Všenorech, Nad rozcestím č. 324. Krátce pověděla o jeho životě ve Francii a SSSR a o tom, že padl ve válce v Bělorusku. Místo jeho pohřbení není známo.
       O. Krylov prečetl úryvky z deníků Georgie, psaných rusky a francouzsky a vydaných v Moskvě v roce 2004.
       L. Dašková přednesla Verše k synovi M. Cvětajevové. M. Laštovička přečetl úryvek svého překladu «Krysaře» M. Cvětajevové do češtiny.
       Fotografie nebylo kam pověsit, museli jsme je položit do sněhu. Majitelka domu paní M. Sumannová nám předložila k podpisu knihu návštěv.
       Exkurze dále pokračovala ke kostelíku se hřbitovem, na němž jsou pohřbeni i ruští emigranti a dále do Nových Dvorů k hájovně-místu pobytu M.Cvětajevové v roce 1922, kde nás srdečně uvítala hajná v.v. paní Lacinová.
       Poslední zastávkou byl dům s pamětní deskou M.Cvětajevové v Praze, ve Švédské ulici na Hřebenkách.

   22.11. 2010 – setkání Společnosti M.C.
       T. Novoselová – Prezentace projektu «Vlak, kterým jedu do nesmrtelnosti…»
       H. Kofranková – Překladatelská konference v Elabuze.
       G. Vaněčková - O desce R.M. Rilkemu a o desce M. C. ve Všenorech.
       V roce 2010 G. Vaněčková publikovala článek „Historie jedné korespondence“.
       K vydání neskracené verze dopisů Mariny Cvětajevové k Anně Teskové. Вестник Уральского отделения РАН, 2010/2 (32)

  Příprava aktualizace webových stránek Společnosti M.C.
     
          

      Zpět na "O společnosti"