Zpět na "O společnosti"

Akce Společnosti Mariny Cvětajevové

v roce 2011

     
      V dubnu 2011 Společnost M. Cvětajevové oslavila 10 let své činnosti.
      Slavnostní schůzi zahájila předsedkyně Společnosti G. Vaněčková.
      Byly předneseny tyto referaty:
      Prof. T. Gevorkjan „Cyklus básní M. Cvětajevové „Stromy“.
      Prof. V. Svatoń „10 let Společnosti M. Cvětajevové“.
      Doc. J. Honzík „ Překlady prózy M. Cvětajevové“.
      M. Hrachovinová a G. Vaněčková přednesly ukázky veršů z cyklu „Stromy“,
      doprovazené prezentací fotografií Jaroslava Trnovského, zpracovanou Matějem Vaněčkem.

          POZVÁNKA NA SETKÁNÍ

      Jménem Společnosti Mariny Cvětajevové
      Vás srdečně zveme na setkání
      u příležitosti 10. výročí jejího vzniku,
      které se koná dne 27. dubna 2011 v 16 hodin
      v zasedací síni Klementina v 1. patře.
      Na programu budou následující příspěvky:
         prof. Taťjána Gevorkianová: Tam, kde je pravda zřejmější…
         Nad cyklem básní Mariny Cvětajevové Stromy
         Prof. PhDr. Vladimír Svatoň: Deset let aktivity
         Společnosti Mariny Cvětajevové
         Doc. PhDr. J. Honzík: Překlady M. Cvětajevové do češtiny
      Součástí programu bude přednes básní Mariny Cvětajevové
      o stromech, a to jak v ruském originále,
      tak v českých překladech.
 foto: Jaroslav Trnovský           Na oslavě desátého výroči Společnosti M.Cvětajevové byli hosté z Moskvy L. Mansurová a B. Mansurov.
                                


     Večer k oslavě 119. výročí narození básnířky


          Dne 12.10. 2011 se Společnost Mariny Cvětajevové sešla v sále Boženy Němcové
      v Památníku národního písemnictví na Strahově, aby oslavila 119 let od narození básnířky.
      Bylo to setkání s tématem „Básník a hudba“.
      Hlavními protagonisty večera byli hosté z USA :
           – muzikoložka Marina Kacevová z university v Bostonu
           a její manžel konstruktér robotů Boris Gorbaty.
      Ruskou poezií a zejména poezií M. Cvětajevové oba žijí do té míry,
           že se jim podařilo vytvořit vlastní stálou expozici M. Cvětajevové v Bostonu
           a daří se jim informovat o jejím životě a díle mnoha články a referáty, které publikují v USA.
      Marina Kacevová hovořila na téma, které vyjádřila sama M. Cvětajevová slovy:
                                 „Místo do života jsem se zrodila do hudby…“

      Jeden z posluchačů tohoto večera nám o jejím vystoupení napsal:
           „Díky za krásně strávené odpoledne. Ta přednášející je výborná.
           Moc se mi líbilo, že nepojala přednášku jako sdělování faktů,
           ale jako poutavý dialog s publikem, plný nadhozených otázek a zajímavých odpovědí na ně.
           Přitom každé myšlence dala jen krátký čas,
           aby nikoho nemohla nudit. Perfektně to měla připravené.
           No a hudba, která to všechno ilustrovala byla vynikající.
           Oba zpěváci mají nádherné barevné hlasy, které se k sobě hodí.
           Škoda, že nezazpívali spolu nějaký duet."
      Účinkující:
      Tereza Růžičková - soprán, Jiří Poláček - baryton,
      Lenka Navrátilová - klavír, Jiří Míček - pila
      Program koncertu:
      Nekamenujte proroky ............................................ B. Smetana
      Zpěv Mařenčin z opery Prodaná nevěsta ................. B. Smetana
      Árie Sandriny z opery La finta giardiniera ................ W. A. Mozart
      Árie z Publia z opery La clemenza di Tito ............... W. A. Mozart
      An die Musik ....................................................... F. Schubert
      Die Lotosblume ................................................... R. Schumann
      Der Wanderer ...................................................... F. Schubert
      České národní písně


      Slavnostní odhalení pamětní desky básniku R.M.Rilkovi

     Společnost M.Cvětajevové se významně podílela na umístění pamětní desky
     básníkovi Reiner Maria Rikovi, který se narodil a studoval v Praze.
       Slavnostní odhalení   této desky se uskutečnilo
     dne 7.12.2011 na průčelí domu v Praze na Příkopě 16.


      Zpět na "O společnosti"