Centrum Mariny Cvětajevové ve Všenorech


     Centrum Mariny Cvětajevové je součástí Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka od 3. listopadu 2016, kdy bylo slavnostně otevřeno. Přibližuje život a dílo významné ruské básnířky Mariny Cvětajevové. Zaměřuje se zejména na období jejího života v Čechách a ve zdejším kraji. Součástí expozice je sbírka knižně vydaného díla básnířky v češtině a dalších jazycích. Jsou zde k dispozici publikace o životě Mariny Cvětajevové, z nichž některé jsou opravdu unikátní. Knižní sbírku doplňují díla jejích oblíbených autorů. Všechny knihy jsou přístupné prezenčně v čítárně knihovny a je možné je dohledat v on-line katalogu Všenorské knihovny. Tato cenná sbírka je výsledkem mnohaletého úsilí Galiny Vaněčkové, autorky knih o Marině Cvětajevové, uznávané odbornice, s kterou úzce spolupracujeme. Vzhledem k tomu, že knihy v expozici jsou umístěny na vyvýšených policích, časem se ukázalo, že je třeba zpracovat jejich podrobný seznam pro expozici i na web.
     Galina Vaněčková se stala neoficiálním členem našeho knihovního týmu, jenž tvoří Jana Müllerová, Eliška Reitspiesová, Alena Sahánková a tedy Galina Vaněčková. S Galinou blíže poznáváme nejen básnířku, ale i zajímavou kuchyni, neboť Galina naše pracovní setkání často zpestří nějakou specialitou. Největší úspěch měla ořechová marmeláda z Gruzie. Naše vztahy jsou přátelské a setkání příjemná, takže nám ani nepřijde, že vlastně pracujeme.
     Centrum vznikalo již od podzimu 2015 na základě spolupráce obce Všenory, Všenorské knihovny a dnes již zaniklé Společnosti Mariny Cvětajevové. Na vzniku expozice se podíleli: Galina Vaněčková, Mirko Vaněček, Andrej Kuročkin a Inna Kuročkinová. Původní návrh prostor expozice je od Iva Segeti, návrh dále rozpracoval a realizoval ředitel Centra současného umění DOX Leoš Válka za spolupráce Galiny Vaněčkové. Bez pochopení a podpory vedení obce, by se akce uskutečnit nemohla.

         Jak to vypadá s Centrem Mariny Cvětajevové po více než půl roce činnosti?
     Autobusy turistů zatím nejezdí, i když se o nich jedné pracovnici na obecním úřadě zdálo. Bylo jich prý tolik, že se před budovu úřadu nevešly! Zájemci o ruskou básnířku Marinu Cvětajevou k nám chodí, dá se říci, že přiměřeně. Tedy nejčastěji přijíždějí vlakem z Prahy, z hlavního nádraží, poněvadž sídlíme blízko všenorské vlakové zastávky, v budově obecního úřadu, která se zajímavě jmenuje: Na Závisti. Vlakem nám obdivovatelky básnířky, které přicestovaly z daleké Moskvy, přivezly sazenice trvalek s tím, že prosí o jejich zasazení k červené jeřabině, kterou jsme 5.11. 2016 slavnostně umístili před budovou OÚ na počest básnířky. Strom je vidět z vlaku a až povyroste, bude příjemně zakrývat stěnu domu.
     V současné době dokončujeme návrh nového webu Všenorské knihovny, kde bude mít své přední místo Centrum Mariny Cvětajevové. Připraveny máme propagační letáky v češtině a ruštině. Ještě chystáme text v angličtině. Galina Vaněčková zajistila překlad podrobného katalogu k výstavě do angličtiny a francouzštiny. Pomohli její přátelé v zahraničí. V kontaktu jsme s Evou Miláčkovou, scénáristkou pořadu o Marině Cvětajevové, v kterém účinkují Radka Tesárková a Alfred Strejček.
     Galina Vaněčková měla příspěvek k básnířce Marině Cvětajevové na Světě knihy 2017, kde měly premiéru naše propagační letáky. V současné době připravuje příspěvek na mezinárodní konferenci v Moskvě. Propagační letáky se tak vydávají do světa nejen elektronicky, ale i na významných akcích, tištěné. Doufáme, že k nám pozvou zajímavé návštěvníky.

         A co poezie, která s činností Centra Mariny Cvětajevové souvisí?
     Koncem roku 2016 proběhl v sále Vladimíra Holana, s kterým knihovna sousedí, večer s Janem Skácelem „A znovu láska“. Vystoupili Josef Somr, Hana Kofránková a Jiří Šlupka Svěrák. Na noc knihoven 31.3. 2017 jsme opět připravili i večerní program pro dospělé, tentokrát s názvem Večer s múzou. Výtvarné umění zastoupila Dana Sahánková presentací o „malování ostrým hrotem na plátno“. Hana Kofránková se studentkami z DAMU recitovaly, mimo jiné i básně Mariny Cvětajevové. Navíc předvedly, jak probíhá zápočet z literárního přednesu. Jiří Stivín, známý všenorský flétnista a jazzman, to v závěru večera rozbalil tak, že jsme skoro ani nedýchaly. To byl nádherný zážitek. Na podzim chystáme u příležitosti narozenin básnířky slavnostní odpoledne plné poezie a hudby. Rádi bychom u nás přivítali básníka Petra Borkovce. Snad to vyjde. Na poezii myslíme při akvizici knih, a to především dětských. Do Všenorské knihovny pravidelně docházejí děti ze všenorské školy s učiteli a i s rodiči. Nenápadně se je snažíme zapálit pro básničky. I když je Deník malého poseroutky u nich jednička, snažíme se, aby je zaujala i pěkná básnička.

         První zkušenosti s návštěvníky
     Přijíždějí nadšení Rusové, a to odborníci i obdivovatelé básnířky. Češi pak spíše z Prahy nebo ze Všenor a okolí. Centrum Mariny Cvětajevé otevíráme při všech knihovnických akcích a je možné jej kdykoliv na požádání navštívit v době otevření Všenorské knihovny nebo po dohodě s námi. Pracovnice obecního úřadu také expozici ochotně otevřou.
     Dva nejhezčí zážitky:
     Koncem února 2017 do Všenor zavítali manželé z Vídně. Oba mají rakouské i české kořeny. Našim „literárním muzeem“ byli doslova nadšeni. Všimli si citace jednoho z nejvýznamnějších německy píšících lyriků, Reinera Maria Rilkeho, která je na stěně expozice: “ Ty jsi podivuhodná, Marino ... Jsi vždy v právu, Marino. A v tom je tvoje nepřetržité právo na nekonečnost. Jsi velká hvězda.“ Naši hosté to komentovali, že básnířka, která si korespondovala s básníkem takového formátu, jako je Rilke, musela být významná básnířka. (Do té doby o ní neslyšeli.) Líbilo se jim spojení expozice se Všenorskou knihovnou, kterou si také prohlédli. Paní Marie několikrát zopakovala, že to je její nejhezčí zážitek u nás. Dodala, že se ve Vídni setkala s pozůstatky knih z knihoven, které bývaly součástí českých činžovních domů. Jednalo se o knihovny, které v době své slávy zabíraly celou místnost a byly v každém takovém domě.
     Druhý zážitek. Do Všenorské knihovny přišli manželé žijící ve Švýcarsku. Do Všenor jezdí na léto. Universitní profesor se trochu nudil, když si jeho žena vybírala v české beletrii. Provedla jsem ho knihovnou a pak nabídla naši expozici. Podíval se od dveří a utrousil, že o Cvětajevové v životě neslyšel. Dál ani nešel. Po několika týdnech se nečekaně objevil v knihovně a hned se hrnul do expozice. Přiznal, že si básnířku našel na internetu, koupil si knihu a je nadšen. V expozici pobyl dlouho a spokojeně odcházel s naším průvodcem po místech pobytu básnířky v Čechách. Co k tomu dodat? Bude to ještě hodně práce, než k nám přijede první autobus, ale pevně věříme, že se tak někdy stane a na obecním úřadě se nebudou děsit.

         Centrum Mariny Cvětajevové je otevřeno v otevíracích hodinách Všenorské knihovny:
     Pondělí: 8:00 – 11:00, 13:30 – 18:00
     Středa: 13:30 – 18:00
     Sobota: 9:00 – 12:00
     Všenorská knihovna je neprofesionální knihovna, ale snažily jsme se s kolegyněmi rozšířit otevírací hodiny alespoň na 15 hodin týdně a podařilo se nám udržet sobotu dopoledne, což si naši uživatelé moc pochvalují.

         Pro zájemce máme připraveny ke koupi dvě zajímavé knihy:
     Katalog k výstavě:
     Vanecková, Galina, Kurockin, Andrej, Kurockinová, Inna. Centrum Mariny Cvetajevové: Centr Mariny Cvetajevoj. Praha: Spolecnost Mariny Cvetajevové, 2012.
     Průvodce :
     Vanecková, Galina, Kurockin, Andrej, Kurockinová, Inna, Vanecek, Mirko. Praha Mariny Cvětajevové: průvodce po místech pobytu M. Cvetajevové v Praze a blízkém okolí 1922–1925. Praha, 2013.

         Zachráněné dobové loutkové divadlo ve Všenorské knihovně
     Před dvaceti lety přivezla Jana Čiháková, bývalá učitelka všenorské školy, do knihovny krabice s loutkami a zbytky školního loutkového divadla. Položila je na stůl s tím, že je našla na půdě staré školy. Dává je do knihovny a věří, že o ně bude řádně postaráno. Byl to zbytek původního rozsáhlého divadla, které bylo postupně na půdě staré školy, bohužel, rozebráno. V následujících letech se krabice se Všenorskou knihovnou dvakrát stěhovaly a v současných prostorách odpočívaly dva roky ve skříni. Na jaře letošního roku nás napadlo divadlo vystavit v čítárně ve dvou prosklených vitrínách.

         Co o divadle víme?
     Školní loutkové divadlo ( Loutková scéna) v Horních Mokropsích bylo založeno v roce 1929. Divadlo se do školy dostalo jako soukromý majetek. Ve škole navíc v té době působil učitel Jindřich Zikmundovský, který byl vášnivý milovník živého i loutkového divadla a rovněž i odborník. Kašpárek a Hurvínek v jeho podání byli nezapomenutelní. Společně s řídícím učitelem Bezděkem řídili chod Loutkové scény.
     Pokladníkem „Loutkového fondu“ se stal pan Kratochvíl, který pomáhal nejen hmotně, ale i v získávání obliby divadla mezi dětmi i dospělými. Slavnostní zahájení proběhlo 28.října 1929, kdy byla uvedena hra Báj o svobodě. Příjem do pokladny z představení byl 203.80 Kč. Výtěžek z odehraných představení byl dáván z menší části na zařízení divadla, z větší pak např. na školní knihy do dětské i učitelské knihovny, učební pomůcky, almary na obuv, zahrádky na okna, vymalování školního kabinetu. Z těchto peněz se podařilo zakoupit i mnoho obrazů k výzdobě školy. V přesně vedené knize příjmů a vydání „Loutkového fondu“ byl tento inventář uveden. Děti platily za představení 1 Kč a dospělí 2 Kč. Divadelní představení byla nejen zdrojem poznání a zábavy, ale sbližovala školu s rodiči a veřejností. Byla tak oblíbená, že představení se musela vždy opakovat 2x, jinak velká třída totiž nestačila pro všechny zájemce.
     Byla to pravděpodobně doba největší slávy zdejší Loutkové scény. Zázemí divadla tvořil kabinet v prvním patře školy. V kabinetu bylo jeviště, které se otevíralo do sousední třídy. Ta sloužila jako hlediště. Zdá se neuvěřitelné, že se do třídy vešlo při představení najednou přes sto dětí a dospělých. Představení byla hrána pro žáky i pro veřejnost. Oblíbené byly hry s vlasteneckou tematikou.
     Např. v sobotu 21. října a v neděli 22. října 1939 byla hrána Lucerna Aloise Jiráska. Celkem čtyři představení navštívilo celkově 328 návštěvníků. Vybralo se 1.027 Kč. Hra byla úspěšná a byla důkladně připravena jak po stránce herecké, tak z hlediska osvětlení, ozvučení i výpravy. Mezi hrdiny odehraných představení byli mezi jinými Kašpárek, Zlatovláska, Špejbl a Hurvínek.. Dle pamětníků se však loutkové divadlo hrávalo ještě v šedesátých letech. Ve Všenorské knihovně máme k dispozici několik pěkných fotografií , získaných z Alba fotografií z Obecnéškoly v Horních Mokropsích, které bylo věnováno kolegy a přáteli slečně učitelce Martě Ornsteinové v upomínku na šťastné doby přátelství v letech 1937 – 1939. Slečna učitelka se z koncentračního tábora bohužel už nevrátila. Druhý exemplář alba je jako veliká vzácnost uložen ve Všenorské knihovně. V loňském roce bylo album digitalizováno. S loutkami už není bohužel možné divadlo hrát, ale i tak mohou potěšit naše čtenáře, či pamětníky představení.
     Centrum Mariny Cvětajevové i malá expozice zachráněného loutkového divadla souvisí s dlouhodobým zájmem Všenorské knihovny o regionální informace. Speciální fond regionální literatury budujeme přes dvě desítky let. V knihovním fondu, který obsahuje přes 15 tis. svazků, zastupuje regionální literatura nemalou část.
     V současné době se více zapojujeme i do života regionu. Již potřetí jsme se např. zúčastnili Královského průvodu Karla IV. Letos jsme poprvé nesli nový všenorský historizující praporec. Všenorská knihovna shromažďuje informace i symbolech obce a v čítárně jsou uloženy prapory obce i prapor Všenorské knihovny. K dispozici je svázaná rešerše na téma Znak a prapor Obce Všenory, kde jsou všechny dokumenty související se schvalováním znaku a praporu, včetně návrhů, získané z Parlamentu.
     Dva dny jsme putovali s Královským průvodem Karla IV. obcemi a městy, jejichž historii a život v knihovně sledujeme a svou cestu zakončili v Kapli svatého Kříže na Karlštejně, kam byly zpět uloženy kopie královských klenotů. Žijeme v kraji, který má úžasnou historii a našim cílem je přispět k jejímu uchování a oživování.
     Mgr. Alena Sahánková
     Všenorská knihovna a Centrum Mariny Cvětajevové

ZPĚT