Zpět          Referát A. Kopřivové

Ruská pomocná akce

            
              Ruská pomocná akce byla v ČSR zahájena v roce 1921 jako součást mezinárodní snahy pomoci mnohatisícové vlně uprchlíků z bývalého carského Ruska zmítaného krvavou občanskou válkou a hladomorem. Protože se předpokládal brzký pád bolševické moci, byla akce plánována na pět let a počítala s následným návratem uprchlíků do vlasti. Nešlo o pouhý dočasný azyl, ale o organizačně a finančně zajištěný program zaměřený na vzdělávání dětí a mládeže a na podporu představitelů ruské vědy a kultury. Během let ztratila nicméně ruská emigrace vyhlídky na návrat.
             Československá vláda jí poskytovala možnost dalšího pobytu a určitou, byť minimální finanční podporu až do konce třicátých let. Mnozí emigranti získali československé státní občanství a řada jejich potomků zde žije dodnes. Celkové náklady na Ruskou pomocnou akci ze státního rozpočtu Československé republiky činily 508 037 511 tehdejších korun. Částka však nevystihuje celkovou výši finanční pomoci, protože penězi pomáhali i četní jednotlivci, společenské organizace a průmyslové podniky.
              


     Zpět