Zpět

Rok 1992
Přednášky na konferenci "Marina Cvětajevová a Československo"


     V roce 1992 ke 100. výročí narození básnířky se konala mezinárodní konference "Marina Cvětajevová a Československo".
    Organizační výbor této konference tvořili profesoři katedry ruské literatury UK, překladatelé a členové Asociace rusistů v Čechách.
    Český svaz spisovatelů zapůjčil pro tuto akci svůj zámek Dobříš.
     (Přesné datum konference, seznam a názvy jednotlivých referátů naleznete v ruské verzi této informace.)

    
  

     Zpět