Zpět

Rok 2000
Konference "Dny Mariny Cvětajevové - Všenory 2000"


     
     Konference, věnovaná tvorbě Mariny Cvětajevové, ve dnech 12. až 14.6.2000, proběhla již po rozdělení Československa (v České republice).
     Tuto konferenci organizovala Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR, dále Ústav východoevropských studií FF UK a Samospráva obce Všenor. Konference měla název "Dny Mariny Cvětajevové - Všenory 2000".

   G.Vaněčková uvádí výstavu

     

     Pro první den konference zapůjčil český hudební umělec Jiří Stivín svůj bývalý starý mlýn, kde je nyní Centrum umělecké interpretace.
     Na slavnostním zahájení zazněl rusko-český přednes Krysaře od Mariny Cvětajevové. Tato báseň byla autorkou napsána ve Všenorech a pro tuto příležitost ji přeložil Petr Borkovec. Zvuk krysařovy flétny mistrně přednesl Jiří Stivín.
     Druhý den konference proběhl v sále Národní knihovny v Praze.
    Konference byla zakončena exkurzí po místech, spojených se jménem Mariny Cvětajevové.

         Referáty publikovala Slovanská knihovna ("Dny Mariny Cvětajevové - Všenory 2000", Nové výsledky studií, Praha 2002).

     Zpět