Zpět
Marina Cvětajevová v české kultuře
 
  Před založením Společnosti
 
 
  Překlady 
 
 
  Studie 
 
 
  Archivy 
  
  Media 

Pamětní deska M.Cvětajevové,
v Praze ve Švédské ulici 51


Překlad na desce: Alena Vrbová      Zřízení pamětní desky M.Cvětajevové. bylo navrženo místní organizací Svazu československo-sovětského přátelství na Malé Straně koncem 70. let. Sovětské velvyslanectví v Praze podpořilo tuto iniciativu, avšak když už byla deska připravena k odhalení, byla Městským výborem KSČ coby deska emigrantky zakázána. Byla tedy uložena v Městské galerii v Praze.
      V listopadu 1989 došlo k jejímu odhalení a před zraky účastníků se objevil nápis „sovětská básnířka“. Autor desky D. Kotek to vysvětlil tím, že považoval změnu slov z „ruská“ na „sovětská“ za nutnou k povolení desky. Díky podpoře se strany magistrátu byla deska sejmuta a během tří dnů nápis opraven.
      Nyní zdobí dům ve Švédské ulici č. 51/1373, v němž M.Cvětajevová. bydlela v letech 1923-24.