Zpět

O Společnosti Mariny Cvětajevové

     

       Jak jsme začínali

    Naše Společnost vznikla v roce 2001 s cílem zprostředkovat kontakty mezi zájemci o dílo Mariny Cvětajevové, ruské básnířky, která strávila významnou část svého života v meziválečném Československu. Snažíme se také shromažďovat a studovat dokumentaci o jejím životě a díle a v neposlední řadě i zmapovat a označit místa jejího pobytu na našem území.

      Pro vznik Společnosti Mariny Cvětajevové právě v Praze existovaly již před jejím ustavením příznivé podmínky díky aktivitám různých ctitelů její poezie, především mezi pražskými rusisty.
      Podrobnosti o akcích viz:  rok 2000 .
     
     

Stanovy Společnosti Mariny Cvětajevové:
   STANOVY

      Akce Společnosti v jednotlivých letech:

 2000   2001   2002   2003   2004   2005 
 2006   2007   2008   2009   2010   2011 
                 
            
       Zpět