Zpět


KONFERENCE  A  PREZENTACE


     Ještě před ustanovením Společnosti Mariny Cvětajevové se v Praze uskutečnily dvě konference
     (v letech 1992 a 2000), věnované tvorbě Mariny Cvětajevové.
    Na jejich organizaci se podíleli také budoucí členové této společnosti.


„1992"       
 
 
„2000"       
 
 
„2005"       
 
 
          „2007"
 
 
          „2009 v Moskvě"
 
 
       


     Zpět