PŘIHLÁŠKA ČLENA SPOLEČNOSTI MARINY CVĚTAJEVOVÉ

Společnost Mariny Cvětajevové

Památník národního písemnictví

Strahovské nádvoří 1,

118 38 Praha 1 – Hradčany

 

 

Podepsaná/ý …………………………………….,

bytem ……………………………………………………,

povoláním ………………..,

se tímto přihlašuje za člena společnosti Mariny Cvětajevové.

 

V Praze dne     ………..

Podpis uchazeče o členství     …………………………………