STANOVY
Společnosti Mariny Cvětajevové

         Zpět
        
     S T A N O V Y   S M C
      Podle schválených stanov je posláním Společnosti Mariny Cvětajevové zprostředkování kontaktů mezi zájemci o dílo M. Cvětajevové se zvláštním zřetelem k jejímu pobytu v Čechách, shromažďování a studium dokumentace o jejím životě a díle a popularizace jejího díla. Za jeden z cílů si Společnost M. Cvětajevové vytýčila také trvalé označení míst pobytu básnířky v Čechách v letech 1922-1925.
      Svoji činnost Společnost M. Cvětajevové realizuje pořádáním shromáždění s tématikou vztahující se k dílu a životu M. Cvětajevové, shromažďováním dokumentace , pořádáním seminářů, vzdělávacích a prezentačních akcí pro organizace neziskového sektoru, spoluprací s organizacemi turistického ruchu, zastupováním Společnosti vůči ostatním institucím v České republice i v zahraničí apod. Společnost rovněž shromažďuje finanční prostředky umožňující realizaci jejích cílů.
      Členem Společnosti M. Cvětajevové mohou být fyzické (starší 15 let) i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli tohoto sdružení. Jednotlivé body stanov odpovídají požadavkům na občanská sdružení, která jsou neziskovými organizacemi a jsou registrovány na ministerstvu vnitra ČR.
      Výši členských příspěvků určuje valná hromada; v současnosti činí 100 Kč ročně.
      Úplné znění stanov Společnosti je k dispozici v archivu Společnosti Mariny Cvětajevové.
     
        
         Zpět