České studie o Marině Cvětajevové

     Zpět
                                 

         Soupis prací o životě a díle M.Cvětajevové - knižně vydané studie, předmluvy a doslovy v knižních překladech, poznámky v antologiích a články v periodickém tisku - najdete ve slavistické bibliografii "Marina Cvětajevová a Praha",   Praha 1992.

         Některé studie a články o M. Cvětajevové po roce 1992
         Můj ženský bratře. S ďáblem ghettu. Úvod Monika Zgustová. Přel. Z. Dlabalová. Světová literatura, 39, č.1 /1994/.
         Mezi Moskvou a Pařiži. Vědecká konference /Dobřiš/. Lidové noviny, 5, č.246 /1992/.
         Vaněčková G.: Marina Cvětajevová. Tvar, 3, č. 40 /1992/.
         Žantovský P.: Řemeslo zpěv. 7, č. 48 /1992, příl. Reportéra.
         Mathauser Z.: Pražská ruská poezie. Tvar, 9, č. 9 /1998/.
         Štroblová J.: Čechy a M. Cvětajevová. Host, 16, 2000, č. 6.
         Mathauser Z.: Avantgarda v povzdálí. Literární noviny, 5, č. 10 /1994/.
         Mathauser Z.: Marina Cvětajevová a vznešenost poezie. Tvar, 3, č. 44, 1992
         Brousek A.: Mýtus a pravda. In: Podřezávání větve. Torst. Praha 1999.
         Honzík J.: Emigrantka z nesmrtelnosti. In: Dvě století ruské literatury. Torst. Praha 2000.
         Zahrádka M.: Marina Ivanovna Cvětajevová. In: Ruská literatura XX. stol. Olomouc 2003.
         Svatoň V.: Romantismus v dramatech M. Cvětajevové. In: Z  druhého břehu. Torst. Praha 2002.
         Veber V. a kol.: K problémům ruské literatury a literární kritiky v Československu.
                 In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945. Karolinum. Praha 1996.
         Putna C. M. – Zadražilová M.: Hora hořce hořekuje. In: Rusko mimo Rusko. Petrov. Brno 1993.
         Kopřivová F.: Ruští emigranti ve Všenorech…
                 Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2003.

         O výstavách M. Cvětajevové
         M.Cvětajevová v Praze /Výstava/. 1993 Praha. Rudé právo, 3, č. 31.
         JH: Praha Mariny Cvětajevové. /Výstava/ Telegraf, 2, č. 31, 1993.
         Hájková J.: Básník musí mít hlas a tvář… Telegraf, 2, č. 42,1993.
         Macková M.: Praha Mariny Cvětajevové. Vlasta, 47, č. 11, 1993.
         Smetáček V.: Výstava Mariny Cvětajevové. Tvar, 4, č. 8, 1993.
                                 
     Zpět