Zpět

Dílo Mariny Cvětajevové

         Vy první mé! Moje poslední!
         …Vy, vy, co přivádím je
         za ruku do Encyklopedie,
         zástupy neviditelné!

             (Z posledních veršů M. Cvětajeové)
               Překlad: Jana Štroblová
Poezie a dramata
Próza a eseje
  1910 - Večerní album sbírka básní, vydaná během studií na gymnáziu
  1912 - Kouzelná svítilna, sbírka básní
  1916 - verše, zařazené do pozdější sbírky Versty
  1917-1920 - verše, zařazené do pozdější sbírky Labutí tábor
  1918 - Vánice, divadelní hra
  1918 - Fortuna, divadelní hra
  1919 - Konec Casanovy, dramatická etuda
  1920 - Děva-car, poema
  1921 - Řemeslo, sbírka básní
  1921 - Rozluka, sbírka básní
  1922 - Klikaté uličky, poema
  1922 - Upír, poema
  1924 - Ariadna, drama
  1924 - Poema hory
  1924 - Poema konce
  1924 - Strž, cyklus veršů
  1925 - Krysař, lyrická satira
  1922-1925 - Po Rusku, sbírka básní
  1926 - Pokus o pokoj, poema
  1926 - Poema zadních schodů
  1926 - Poema vzduchu
  1929 - Perekop, poema
  1935 - Náhrobek, cyklus veršů
  1936 - Verše pro sirotu
  1938-1939 - Verše Čechám
  1941 - Já pro šest prostřel stůl, verše
  1925 - Hrdina práce, esej
  1927 - Tvá smrt, próza
  1929 - Natalie Gončarovová, esej
  1932 - Epos a lyrika současného Ruska, esej
  1932 - Básník a doba, esej
  1933 - Živé o živém, vzpomínky na M.Vološina
  1934 - Básníci s dějinami a básníci bez dějin
  1934 - Čert, autobiografická próza
  1937 - Můj Puškin, esej

     Zpět