Zpět
                  

VÝSTAVA

„MĚSTO, KDE JENOM DUŠE VÁŽÍ"

Praha Mariny Cvětajevové

             Koncepce a výběr citátů G.Vaněčková,
             fotografie Jaroslav Trnovský.
             Výstava se konala v Moskvě /Dny české kultury – České velvyslanectví,
             Dále v Muzeu M. Cvětajevové Sankt Petěrburg
             (Centrum knihy a grafiky a jako součast konference o kultuře ruskě emigrace – v Domě-Muzeu A.S. Puškina),
             a dále putovala po Rusku a Gruzii (2002-2006)
  
Čita
  


               
Моskva
  
Kulturní atašé České Republiky
Zdeněk Okunek a autoři výstavy
G.Vaněčková a J.Trnovský
        
Sankt Peterburg
  


Fotografie z výstavy

    
Jak já chci do Prahy!
  
    
Ta hora připomínala hruď…
  
    
…přelud města…
  
    
Miluji Prahu…
  

    
Rytíř

    
Sibyla

    
Strom

    
…zahrady Semiramidiny
                  
     Zpět