Zpět
                  

VÝSTAVA

„SMRT A ŽIVOT BÁSNÍŘKY"

Výstava k 60. výročí úmrtí Mariny Cvětajevové.
Praha, Slovanská knihovna (Národní knihovna ČR)
ve dnech 24. září - 15. říjen 2001.


Ředitelka Slovanské knihovny V.V. Milena Klímova
a Galina Vaněčková

      
       V úvodu výstavy „Smrt a život básnířky“ G. Vaněčková mimo jiné řekla:
       Marina Cvětajevová nesouhlasila v rozporu s názorem manžela a dcery s návratem do SSSR. Nakonec po jejich odjezdu do Ruska jí nezbývalo nic jiného.
       Cvětajevová napsala:   “nepřivykla jsem někoho opouštět v nouzi“.
     Bohužel se její nejstrašnější obavy naplnily: manžel i dcera byli brzy po jejím návratu zatčeni. M. Cvětajevová zůstala sama se synem a živila se občasnými překlady cizí poezie (např. překládala Ondru Lysohorského).
       Po začátku války se synem se stali účastníky evakuace spisovatelů do Povolží, v jejich případě přesídlili do tatarské Jelabugy. Tam 31. srpna 1941 odešla dobrovolně ze života. Její tvorba se dostala k ruskému čtenáři až za dlouhých dvacet let, kdy její dcera vydala útlý výbor z její poezie v roce 1961. Díky tomu se s její tvorbou seznámili i v zahraničí. Dnes je překládána do desítek jazyků a uznávána jako jeden z největších světových básníků dvacátého století.
      
                                         
     Na hřbitově v městě Jelabuga v Tatarské republice kde byla pochována byl postaven kříž.
     Přesné umístění hrobu Mariny Cvětajevové nebylo známé.
     Později na předpokládaném místě hrobu byl postaven kamenný pomník.
     V roce 2010 bylo toto místo upraveno na náklady Jelabužského muzea.
                  


     Zpět