Zpět
                  

                      VÝSTAVA         Pozvánka:     


„NEBESKÝ OBLOUK"

    10. června 2003 se v Jindřišské věži v Praze konala vernisáž výstavy věnované epistolárnímu přátelství Mariny Cvětajevové, Borise Pasternaka a Rainera Marii Rilka.
Výstava, kterou Společnost Mariny Cvětajevové uspořádala díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky, trvala do 7. července roku 2003.

Přinášíme vám text, který celou výstavu předznamenával.
M. Cvětajevová: "Nemám ráda setkání ve skutečném životě. Je to jak náraz čela o čelo.
                      Setkání má být oblouk nad hlavami - protnutí pohledů upřených vzhůru."


                     Cvětajevová, Pasternak, Rilke - tři evropští básníci, kteří si psali bezmála jeden rok. Jejich dopisy tvoří zvláštní duchovní svět, kde neplatí běžné hranice ani předem daná měřítka: vše je tu absolutní, vzájemné přátelství, obdiv, úcta. I jazyk překračuje meze obvyklé komunikace. Je to mateřština všech básníků, jazyk lásky, který našim uším může znít skoro neskutečně.
                     Korespondenci tří básníků nicméně podnítil kdosi čtvrtý. V roce 1926 píše Pasternakův otec Rilkovi blahopřání k padesátinám. Rilke nejenže ihned odpoví, ale zajímá se také o Borise, jehož básně četl v Paříži. Pasternak vzápětí píše Rilkovi dopis, kde se mu vyznává z "obdivu, úžasu a lásky" a prosí ho, aby věnoval své Duinské elegie "rozené básnířce", Marině Cvětajevové.
                     S Cvětajevovou si Pasternak psal už od roku 1922. Před jejím odchodem do ciziny se několikrát letmo potkali v Moskvě, avšak svá setkání pokládali spíš za nesetkání. Když si však Pasternak přečte její sbírku Versty, vzplane nadšením a píše jí první obdivný dopis. Od té chvíle si oba - do roku 1935 - vymění desítky dopisů.
                     V roce 1926 Rilke na Pasternakovu prosbu píše Cvětajevové, která se vzápětí - na dálku - vyzná Rilkovi z obdivu a lásky. Pro Cvětajevovou a Pasternaka se od té chvíle stává hlavním cílem setkání ve třech. Ve svém posledním dopise Rilkovi Cvětajevová naléhá, aby určil místo a čas setkání. Ale Rilke jí už neodpoví. Umírá na leukémií 29. prosince téhož roku.
                     Marina Cvětajevová, Gilles sur Vie, Francie. Rainer Maria Rilke, Val-Mont, Švýcarsko. Boris Pasternak, Moskva, Rusko. Tři adresy, které dělí stovky kilometrů. Tři básníci, kteří se vlastně nikdy společně nesetkali. Jejich cesty se ale přesto protnuly - jako by mimo tento svět, kdesi nad hlavami, vysoko se klene nebeský oblouk…

      Na výstavě bylo možno vidět rukopis Rilkeho, psaný rusky.

       

        Profesor Zd.Mathauser zahajuje výstavu
                  
Zleva – literární historik V. Justl, G. Vaněčková,
hudební interpret prof. J. Ridelbauch,
výtvarnice, autorka plakátu výstavy A. Laurová.


     Zpět