Zpět

VÝSTAVA           

„ČECHY MARINĚ CVĚTAJEVOVÉ"                

                  
   U příležitosti pořádání výstavy byl vydán výbor z překladů J.Štroblové a H.Vrbové
   pod názvem: „…hrstí jeřabin spálit si ústa…“ - Praha 2004
   Po kliknutí si v něm můžete listovat:

  
                  
        
Ve svém úvodním proslovu Prof.Vladimír Svatoň
vysvětlill koncepci výstavy a zdůraznill její význam pro náši zemi.
  
        
  

Paní Nina Divíšková
    přednesla básně Mariny Cvětajevové
v českém překladu.

  Výstava byla organizována v Klementinu z iniciativy Společnosti M.Cvětajevové. Spolupořadateli byly Národní knihovna ČR spolu se Slovanskou knihovnou. Původně měsíční trvání výstavy bylo pro zájem návštěvníků prodlouženo o další měsíc. Na rozdíl od všech předchozích akcí, které poukazovaly na reakci básnířky na pobyt v Praze a v Čechách, tato výstava si vzala za úkol ukázat vliv M.Cvětajevové na českou kulturu. Česká kulturní veřejnost má k dispozici téměř celé básnířčino dílo v kvalitních překladech, takže poetika M.Cvětajevové ovlivnila i českou poezii..
   Součástí výstavy byla i soutěž českých studentů výtvarných směrů v ilustrování její tvorby.

     Zpět