Marina Ivanovna Cvětajevová

         Zpět na ŽIVOTOPIS
        
         Československé období

1922-1925

   Rodina se stěhuje z místa na místo (Nový Dvůr, Horní Mokropsy, Praha, Jíloviště, Dolní Mokropsy, Všenory).
    M.Cvětajevová přijíždí do Prahy 1.srpna 1922. První noc po příjezdu strávili v budově Městského chudobince ve Vyšehradské třídě, kde sidlil Komitét ruských studentů. Druhý den přenocovali u přátel Sergeje ve Všenorech, které byly jedním z center přebývání ruských emigrantů
    První bydliště našli v hájovně v Nových Dvorech, obec Černolice
    V září 1922 se rodina přestěhovala do domu p.Sasky v Horních Mokropsech (nyní Všenory II)
    Do domu V chaloupkách čp.521 přesídlili na podzim 1922
    V září 1923 přesídlila rodina do Prahy do Švédské ulice na Smíchově, »s oknem přes celé nebe«, kde Cvětajevová píše Poemu hory a Poemu Konce, verše, které se řadí k tomu nejlepšímu, co kdy napsala. Jsou odrazem jejího milostného vztahu s Konstantinem Rodzevičem, Efronovým přítelem. »Jsou psány na obnažených, napjatých strunách nervů - jako by ve slovech ještě nevystydl žár, v němž vznikaly«.
    Dcera Alja od podzimu 1923 studuje na ruském gymnasiu v Moravské Třebové Při návštěvách dcery bydlí rodiče v domě na hlavním náměstí.
    Z Prahy přesídlili v květnu 1924 na Jíloviště, Průjezdní 8
    Od července bydlí dva měsíce v Dolních Mokropsech, Sluneční 37/642
    V září 1924 se stěhují k Vančurům do Všenor čp. 324, kde se 1,února 1925 narodil syn Georgij. Odtud odjíždějí v listopadu 1925 do Francie.

Z dopisu Sergeje Efrona:
»Marina je možná jediný básník, který dokázal sedm let strávit v kuchyni,
aniž ztratil svůj talent a schopnost pracovat.«
        

         Zpět na ŽIVOTOPIS